BRUK AV OPPHAVSRETTSLIG MATERIALE FRA TRINESMATBLOGG.NO

 

Alle bilder og all tekst som publiseres på Trines matblogg er tatt av/skrevet av Trine Sandberg, med mindre noe annet fremkommer i det aktuelle innlegget. Dersom du ønsker å benytte opphavsrettslig beskyttet tekst og/eller bilder må dette avtales særskilt før eventuell publisering. Send melding til [email protected] eller via kontaktskjemaet.

 

 

LENKING

 

Mange spør om det er greit om de lenker fra sin egen private blogg/nettside til matbloggen min, og det er helt i orden, så lenge den siden du lenker fra kun inneholder lovlig materiale. Det er veldig hyggelig om du sender meg en melding med link til siden din. Dersom du er en kommersiell aktør som ønsker å lenke til en eller flere oppskrifter ber jeg om at du tar kontakt i forkant.

 

 

OPPHAVSRETT TIL MATOPPSKRIFTER MV.

 

Jeg har også fått noen henvendelser knyttet til i hvilken grad en kan benytte andres oppskrifter i blogginnlegg ol. Å gjøre utfyllende rede for åndsverkslovens bestemmelser på dette området vil være en alt for omfattende oppgave og utenfor formålet med denne bloggen. Jeg skal likevel forsøke å gjøre kort rede for hovedtrekkene som kan være aktuelle ved publisering av matoppskrifter på internett.

 

Et blogginnlegg er i utgangspunktet beskyttet av lov om åndsverk. Det vil si at tekst du selv produserer og bilder du selv tar, er du opphavsmann til og nyter godt av de rettigheter loven gir deg. Det kan for eksempel være retten til å bli navngitt som opphavsmann (§ 3) og at materialet ikke fritt kan benyttes av andre (§ 2).

 

Matoppskrifter er i utgangspunktet ikke omfattet av åndsverkloven. Dette fordi teksten ikke anses som et åndsverk, men som en beskrivelse av en fremgangsmåte. Opphavsretten gjelder med andre ord utformingen, og ikke ideene, den viten eller de metodene som ligger til grunn for en oppskrift. Det er altså måten som oppskriftene kommer til uttrykk på, ikke oppskriften i seg selv, som blir beskyttet av opphavsretten. Du kan med andre ord benytte oppskrifter fra andre kilder (mengdemål og enkel beskrivelse av fremgangsmåte), men presentasjonen/formuleringen av den må være din egen. Ønsker du derimot å benytte tekst utover selve oppskriften og eventuelle bilder, må du alltid spørre opphavsmannen om lov først.

 

Når du benytter opphavsrettslig beskyttet materiale skal opphavsmannen alltid navngis (og det er også god skikk å linke til vedkommende dersom det publiseres på nett).

Min Handleliste