1. Generelle betingelser

Disse vilkårene regulerer kjøp og salg av abonnement på Trines Matklubb gjennom nettsiden Trines Matblogg (heretter omtalt som «Trines Matklubb»).

 

Selger av tjenesten er Trines mat AS (org. nr. 914 870 046) med adresse Ivar Aasens vei 24, 1462 Fjellhamar, e-post [email protected] og telefon 901 56 432 – heretter omtalt som «selger».

 

«Kjøper» er den som foretar kjøp av abonnement på Trines Matklubb.

 

Avtaleforholdet oppstår i det kjøperen får tilgang til abonnement på Trines Matklubb.

 

For å kunne kjøpe et abonnement på Trines Matklubb må kjøper opprette en konto på Trines Matblogg, eller benytte allerede opprettet konto. Les mer om det her. Ved å kjøpe et medlemskap i Trines Matklubb, aksepteres følgende vilkår og betingelser.

 

2. Medlemskap og abonnement

Ved kjøp av abonnement på Trines Matklubb, får kjøper full tilgang til alle eksisterende og fremtidige oppskrifter, artikler og menyer på Trines matblogg, samt andre medlemsfordeler. Medlemskapet er personlig og kan ikke deles med andre. Medlemmer kan likevel dele innlogging til Trines Matklubb med nærstående i samme husstand.

 

Medlemskapet er en organisk tjeneste som vil utvikles over tid. Tjenestene leveres som de er og selger forbeholder seg retten til å endre funksjonalitet og innhold fortløpende og uten forvarsel.

 

3. Priser og prisjustering

Prisene for medlemskap er oppgitt på nettsiden og kan justeres med jevne mellomrom. Selger kan justere prisene for tjenesten, men vil alltid gi kjøper beskjed minst 30 dager før en prisendring trer i kraft. Eventuelle prisjusteringer vil ikke påvirke nåværende abonnement før fornyelsesdatoen.

 

4. Betalingsvilkår

Betaling for medlemskap skjer forskuddsvis og trekkes automatisk fra kjøpers registrerte betalingskort på kjøpsdatoen. Levering er skjedd når kjøperen har betalt for abonnementet og fått tilgang til tjenesten. 

 

Betaling behandles gjennom Stripe eller Vipps. Kjøperen er ansvarlig for å sikre at betalingsinformasjonen er oppdatert og korrekt til enhver tid.

 

5. Angrerett

Ved kjøp av abonnement hos Trines Matklubb har du angrerett i henhold til angrerettloven. Kjøper kan gå fra avtalen ved å sende en e-post til [email protected] senest 14 dager etter at kjøpet ble gjennomført. Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter det betalte medlemskapet starter og kjøperen har fått tilgang til tjenesten. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende innen fristen, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema (link kommer), e-post eller brev). Selger skal tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. 

 

6. Fornyelse av abonnement

Medlemskapet fornyes automatisk ved utløpet av den gjeldende abonnementsperioden, med mindre abonnementet er stoppet av kjøper. Fornyelser skjer til de gjeldende prisene på tidspunktet for fornyelsen. Kjøper kan ved fornyelse bytte fra årsabonnement til månedsabonnement, eller fra månedsabonnement til årsabonnement. Et løpende månedsabonnement kan til enhver tid oppgraderes til årsabonnement. 

 

7. Oppsigelse av abonnement

Abonnementet har ingen bindingstid, og løper inntil oppsigelse.

 

Når kjøper stopper abonnementet, vil det løpe ut den gjeldende abonnementsperioden, og kjøper vil ikke bli belastet for en ny periode. For å stoppe abonnementet, må kjøper logge inn på sin konto og følge instruksjonene på Min side, eller kontakte selger på [email protected].

 

Oppsigelse må skje senest dagen før en ny periode påbegynnes. I motsatt fall vil medlemskapet fornyes til den enhver tid gjeldende pris, jf. avtalens punkt 3.

 

8. Innsamling av informasjon

Ved kjøp av medlemskap innhentes følgende informasjon:

  • Navn
  • E-postadresse
  • Betalingsinformasjon (kortnummer, utløpsdato og sikkerhetskode)
  • Mobilnummer (valgfritt)
  • Adresse (valgfritt)

9. Formål med innsamling av data

Informasjonen som innhentes brukes til følgende formål:

  • Behandle ditt kjøp og administrere ditt abonnement
  • Kommunisere med deg om ditt medlemskap, inkludert fornyelser og endringer i betingelser
  • Sikre at betalinger blir gjennomført på en sikker og effektiv måte

Trines Mat AS ved Trine Sandberg er behandlingsansvarlig for personopplysninger som er relatert til ditt kundeforhold. Trines Mat AS vil beskytte ditt personvern og vil ikke dele din personlige informasjon med andre uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å fullføre en transaksjon, nødvendig vedlikehold eller for å overholde juridiske krav. For mer informasjon om personvern, se personvernerklæringen.

 

10. Plikter, rettigheter og forbehold

Trines mat AS og Trine Sandberg har alle rettigheter til innholdet på Trines Matblogg og Trines Matklubb. Kjøpere kan kun bruke innholdet til personlige og ikke-kommersielle formål.

 

Dersom kjøperen ikke følger opp sine plikter i denne avtalen, forbeholder selgeren seg retten til å avslutte medlemskapet uten opphold.

 

Trines matblogg kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelig på grunn av vedlikehold eller av andre grunner. Selger vil i den grad det er praktisk bestrebe seg på å gi abonnentene informasjon om begrensninger i tilgjengeligheten. Vedvarende problemer med tilgang til tjenesten må varsles skriftlig til selger. Selger er ikke under noen omstendighet ansvarlig for eventuelle konsekvenser eller tap som følge av at produktene og tjenestene ikke kan benyttes som forutsatt.

 

Tjenesten tilbys uten garantier for dens funksjon, kvalitet, anvendbarhet for bestemt formål, sikkerhet eller riktighet. Selger tar forbehold om at det kan forekomme feil og unøyaktigheter i innhold, og kan ikke under noen omstendighet holdes ansvarlig for dette. Dette gjelder dog ikke dersom selger har påført en abonnent skade med hensikt eller gjennom grov uaktsomhet. Fraskrivelsene i dette punktet gjelder i den grad annet ikke følger av lov.

 

Selger forbeholder seg retten til å avslutte tjenestene når som helst og uten forvarsel. Dersom tjenestene opphører, skal utestående forhåndsbetalte medlemsperioder refunderes etter pro rata-prinsippet. Refusjonen skal gjennomføres så raskt som mulig etter at tjenestene opphører, og senest innen 30 dager. Refusjonen vil skje til kjøpers betalingsmiddel som registrert hos betalingsleverandør. Jf. avtalens punkt 4 er det kjøpers ansvar å sørge for at kjøperens kortdetaljer eller tilsvarende er oppdatert.

 

11. Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved abonnementstjenesten må gjøres på e-post [email protected] snarest mulig. 

 

12. Endringer i vilkår og betingelser

Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene ved behov. Endringer vil bli kommunisert via e-post eller på Trines Matblogg minst 30 dager før de trer i kraft. Fortsatt bruk av enhver del av tjenestene innebærer fortsatt aksept av de til enhver tid gjeldende vilkår.

 

13. Tvister

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600 eller www.forbrukertilsynet.no.

 

For øvrig skal tvister knyttet til vilkårene avgjøres i henhold til norsk rett med Oslo tingrett som verneting.

 

14. Kontaktinformasjon

For spørsmål eller assistanse angående medlemskapet, vennligst ta kontakt med selger på e-post: [email protected]

 

Ved å fullføre kjøpet av et medlemskap, bekrefter kjøper at vedkommende har lest, forstått og akseptert disse kjøpsbetingelsene.

 

 

TRINES MAT AS, org. nr. 914 870 046,

Ivar Aasens vei 24, 1462 Fjellhamar

[email protected]

 

Min Handleliste